Fridage på rad og række

Fridagene her i foråret ligger som perler på en snor og indbyder til forårsudflugter og hyggelige dage med familien.

Store Bededag
Fjerde fredag efter påske og tre uger før pinse - er det Bededag. Helligdagen blev indført i 1600-tallet for, som navnet antyder, at give befolkningen fri til at deltage og hellige sig kirkens gudstjenester og højmesser.
En særlig tradition knytter sig til aftenen før St. Bededag. Her er det skik, at spise lune hveder, en tradition, som opstod fordi bagerne ikke måtte arbejde fra solnedgang aftenen før store bededag og hele den følgende dag. Derfor kom de helligdagen i forkøbet ved at bage ekstra store hvedeboller dagen før, som folk så kunne købe med hjem til at varme og spise dagen efter. Det blev imidlertid hurtigt til, at hvederne blev spist samme aften - medens de endnu var lune og sprøde.
Opskrifter på hveder >>

Kristi Himmelfart
Efter at være genopstanden fra de døde påskemorgen, gik Jesus på jorden i 40 dage med sine disciple. På denne dag steg han til himmels, efter at have befalet disciplene at gå ud i verden og gøre alle folkeslag til hans disciple ved at døbe dem i faderens, sønnens og Helligåndens navn.

Pinse
Hvorfor holder vi egentlig pinse?
Bortset fra, at det altid er rart med et par fridage, så er der her også en religiøs baggrund. Faktisk en af kirkeårets store begivenheder, men slet ikke med samme appel som jul og påske.
Pinse kommer fra græsk "pentekoste" = halvtredsindstyve, tallet fremkommer ved 40 dage efter påske + 10 dage efter Kristi Himmelfart.
Vi fejrer at Helligånden kom ned på jorden. Jesu disciple var sammen med en masse mennesker samlet for at fejre slutningen på den jødiske påske, som varer 50 dage. Pludselig kom der et vindstød og ildtunger skød op, pludselig kunne alle tale fremmede sprog og det var heldigt for herefter gik de ud i verden for at forkynde budskabet om Jesus Kristus.
Pinsen kaldes for den kristne kirkes fødselsdag.

Pinsesnit og dansende sol
I slutningen af 1800-tallet var der tradition for, at man drog til Frederiksberg for at fejre pinse og “se pinsesolen danse”. Ofte medbragte man madkurve og hvis man havde råd, var der også nyt tøj, der skulle luftes (pinsesnit). De kolde drikkevarer samt kaffen og teen købte man i de små familiehaver i Pile Allé, som stadig eksisterer, og hvor man stadig kan se pinsesolen danse.

Pinsekarneval
Egentlig er det alt for sent at holde karneval. Karneval og fastelavn er nemlig det samme. Men på grund af det danske vejr afholdes karnevalet i København og Aalborg væsentlig senere end andre lande. I år afholdes kaneval i København  18. + 19.  maj og Aalborg samme datoer.