Betingelser, vilkår og konkurrencer

 

Ansvarsbegrænsning og –fraskrivelse
Indholdet på BarneGuiden.dk/Familieguiden.dk er udelukkende til informationsbrug. Oplysningerne må på ingen måde tages som erstatning for kompetent og personlig rådgivning af fagfolk som f.eks. egen læge.

Artikler og temaer udarbejdes af skribenter tilknyttet Barneguiden.dk/Familieguiden.dk, af læsere og debattører, og er ikke nødvendigvis et udtryk for Barneguidens egne holdninger.

Barneguidens indhold stilles til rådighed "som de er og forefindes" uden ansvar af nogen art.

Vi vil naturligvis gøre vores bedste for at sikre, at oplysningerne på dette magasin er korrekte, men garanterer ikke for, at dette er tilfældet. Ligeledes giver vi ingen garantier med hensyn til brug af websidens indhold eller følgerne af sådan brug for så vidt angår indholdets nøjagtighed, pålidelighed eller andre forhold.

Mediekusken ApS, programmører, designere, redaktører og skribenter der har medvirket til udvikling, oprettelse, ajourføring af Barneguiden.dk/Familieguiden.dk fraskriver sig ethvert ansvar for tab for direkte, indirekte, hændelige eller særlige tab, tab af fortjeneste eller virksomhedsforstyrrelser som måtte opstå ved brug af eller manglende tilgængelighed der opstår i forbindelse med brug af eller manglende adgang til brug af Barneguiden.dk/Familieguiden.dk, uanset om Barneguiden.dk/Familieguiden.dk måtte være blevet advaret om muligheden for sådanne tab.

Selvom denne webside henviser til tredjemands produkter eller tjenester eller indeholder et link til tredjemands websider eller oplysninger, betyder det ikke, at Barneguiden/Familieguiden derved godkender eller yder garanti for disse produkter eller tjenester. Links til andre websider er udelukkende tiltænkt som en hjælp, og du skal selv foretage din egen vurdering af tredjemands produkter, tjenester og websider.

Indsendt materiale
BarneGuiden.dk gennemgår ikke og kan ikke gennemgå indholdet af det materiale, som vore brugere indsender til denne webside, og er ikke ansvarlig for indholdet.

Tredjemands produkter og links
Ved indsendelse af materiale til vore servere, f.eks. med e-mail eller via Barneguiden/Familieguiden, indestår du for, at materialet ikke indeholder nogen informationer, som er ulovlige eller på anden måde uegnede til offentliggørelse, at du har ret til at stille informationerne til rådighed for os, og at Barneguiden.dk frit kan offentliggøre materialet uden beregning og/eller inkorporere dette i vore produkter uden ansvar eller forpligtelser for os, og at du accepterer ikke at gøre krav gældende i relation til det materiale, som du indsender, at du accepterer at holde os skadesløse, såfremt tredjemand måtte gøre krav gældende mod os i relation til det materiale, som du har indsendt til os. BarneGuiden.dk kan efter eget skøn til enhver tid fjerne ethvert indhold, som er indsendt af brugere.

Ophavsrettigheder
Mediekusken ApS ejer alt indhold på Barneguiden.dk, herunder software og koder, artikler, billeder, grafik mv. Det er tilladt at kopiere indhold til personligt brug, men det er ikke tilladt hverken helt eller delvist at kopiere, sende eller videredistribuere til egen webside eller bruge indholdet offentligt eller kommercielt, uden tilladelse.

KONKURRENCER!
Der afvikles løbende konkurrencer på Barneguiden.dk/Familieguiden.dk. Det er tilladt at deltage een gang pr. husstand pr. konkurrence. Vinderne får tilsendt gevinsten til den oplyste adresse - og offentliggøres på Barneguiden.dk/Familieguiden.dk Bemærk at gevinsterne ikke kan ombyttes til kontanter.

Mediekusken Aps, Oktober 2015