sunde børn er nemme børn

"Sunde Børn” er nu udkommet i 9. udgave. Bogen er opdateret, og de vigtigste ændringer i denne udgave er, at bogen i højere grad henvender sig til begge forældre, at der er indsat nyt afsnit om barnets gråd, og at anvisning på og tilberedning og rensning af flasker er justeret. Råd om brug af barnevognssele er skærpet, og råd om brug af autostol er justeret. Anvisningerne vedr. barnets mad er bragt i overensstemmelse med de nyeste anbefalinger på området, og der er indført en tekst om hepatitis B vaccination, hvis moren har sygdomme.


”Mad til spædbørn og småbørn” er nu udkommet i 8. udgave. I denne udgave er der sket ændringer i tekstopbygningen og layout med henblik på at gøre bogen mere læsevenlig, ligesom der er kommet nye fotos og madopskrifter. Det er hensigten, at det skal træde endnu tydeligere frem, at barnets mad skal følge barnets udvikling, at det er vigtigt, at barnet i 6-12 måneders alderen tilbydes mad, der mere og mere ligner familiens og endelig, at det er en god investering at bruge tid på maden og måltidet i familien. Der er tilføjet et afsnit om frokost i overgangsperioden, og de nye 8 kostråd er indføjet i bogen. Endelig er der tilføjet et kapitel om kulhydrater, og afsnittet om vitaminer og mineraler er blevet udbygget.

Begge bøger købes i Komiteen for Sundhedsoplysning på 35 26 54 00 eller kfs@sundkom.dk. De koster henholdsvis 45 kr. og 65 kr. plus porto og ekspeditionsgebyr.