kan du sige nej?

Taget i betragtning at ordet "nej" er et af de første ord vi lærer som små, er det utroligt, hvor svært nogle af os har det med at få det sagt som voksne ...

At sige ”ja” til alle opgaver kan være fristende, både fordi man kan høste anerkendelse ved at være den altid imødekommende der påtager sig ansvaret for alting, men også fordi man slipper for en ubehagelig konfrontation hvor man føler sig tvunget til at skulle forklare eller undskylde sit ”nej”.

Men prisen for altid at sige ”ja”, kan være høj. Omgivelserne vænner sig hurtigt til, at man altid siger ”ja”, og herefter udløser det ikke længere hverken anerkendelse eller respekt, men bliver noget omgivelserne forventer og tager for givet.

Hvad får du ud af, altid at sige ”ja”?
I den endeløse kamp for at opfylde andres forventninger, glemmer man let sig selv, sine egne drømme og hvad der betyder noget for én selv. Når man bruger så meget tid og energi på at tilfredsstille andre, kan det være svært overhovedet at få lejlighed til at mærke egne behov - og endnu sværere at finde overskud til at opfylde dem.

Det kan også være stressende aldrig at kunne sige fra og sige ”nej”, mest fordi man reelt ikke får noget ud af det selv. Det efterlader i bedste fald én med en lidt tom, flad fornemmelse og i værste fald med følelsen af befinde sig i et groft og udnyttende forhold.

At optræde imødekommende og sige ”ja” til alting blot for at høste anerkendelse og undgå konfrontationer, er vel i bund og grund en ganske uærlig opførsel. Kunne du forestille dig at lette dit hjerte og snakke fortroligt med en veninde, hvis du vidste at hun kun lytter, fordi hun ikke kan finde ud at sige, at hun faktisk hverken har tid eller lyst? Eller forestil dig at de gæster du har inviteret og lavet en lækker middag til, i virkeligheden kun er mødt op fordi de ikke kan finde ud af at sige ”nej tak” til invitationen.

Øv dig i at sige ”nej”
Vi kender det vel alle sammen, at sidde i en situation, hvor vi burde have meldt klart ud og sagt ”nej tak” og i stedet finder os engageret i noget, som vi egentlig ikke har lyst til. Så sidder man der med et anstrengt smil og lytter med påtaget interesse. Det er ikke sjovt - hverken for én selv eller for dem det går ud over. Så drop behagesygen og lær at sige ”nej"

Start med at tage dig tid til at lave en liste over, hvad der betyder mest for dig i dit liv. Brug tid på at prioritere og markere dem, der er mest værdifulde for dig. Listen vil hjælpe dig til at blive bedre til at huske at bruge dine ressourcer på de ting, der virkelig betyder noget for dig, og til at sortere de aktiviteter og opgaver fra, som du burde sige pænt ”nej, tak” til.

Forestil dig konsekvensen af at sige ”nej”
Finder du igen og igen dig selv sige ”ja, tak” til de ting, du egentlig havde lovet dig selv næste gang at ville afslå med et ”nej, tak”? Lav en liste over de situationer, hvor du igen og igen har sagt ”ja”, men burde have sagt ”nej”. Gennemgå listen punkt for punkt og forestil dig, hvad det værste der kunne ske, hvis du havde sagt ”nej”. Forestil dig situationen, reaktionen – og forbered dig på at gentage dit ”nej, tak” med venlig, men beslutsom mine.

Når hele kroppen siger ”nej”
Der kan være situationer, hvor du kan være i tvivl om dit engagement skyldes omgivelsernes forventninger til dig, eller om du virkelig er styret af egen lyst og interesse. Her kan det være en ide at lytte til kroppens og psykens signaler. Bliver du irriteret, rastløs, får du ondt i maven – så er det tid til at sige fra.

Sig fra – klart og tydeligt
Øv dig i at sige ”nej”. Et ”nej” kan siges på mange måder, og det skal gøres ordentlig, høfligt og ikke-sårende. Understreg din beslutsomhed ved at se vedkommende i øjnene. Et ”nej” der bliver sagt venligt, men bestemt, vil blive respekteret langt mere end et vævende "ja". Undlad sarkastisk eller fjendtligt tonefald. Situationen kræver et klart og tydeligt ”nej”, ikke et skænderi eller oplæg til diskussion. Derfor bør du alligevel være åben for den andens argumenter. Hvis de er relevante, så overvej eventuelt et kompromis, eller bed om tid til at overveje tingene. Når du vender tilbage kan du give et velovervejet og overbevisende svar.

Lad være med at undskylde
Bliver dit ”nej” overhørt eller bliver du presset, så gentag roligt og bestemt dit ”nej”. Når du har fået sagt ”nej” klart og tydelig, så lad være med efterfølgende at undskylde det. Undskyldninger undergraver dit afslag og giver et indtryk af, at du er vaklende i din holdning og måske er åben for overtalelse.

Læs også Jesper Juuls bog