Fødselsforberedelse

Det er en fordel at starte på fødselsforberedelseskurser så tidligt i svangerskabet som muligt. Øvelserne I gennemgår på kurset hjælper til at styrke muskler og komme i form til fødslen. Jo bedre form du er i, jo bedre kan dine muskler og krop klare den stigende vægt. Du kan, med øvelser, forebygge, at ryg og ben overbelastes, så du undgår eller mindsker smerter over lænden, kramper i benene og nedsynkning af fodens buer i graviditeten.

Til fødselsforberedelsen vil du lære at bruge kroppen hensigtsmæssigt, både i svangerskabet og under fødslen. I vil på kurset også lære metoder til afslapningsmetoder som kan hjælpe til at eventuelle gener forebygges. I vil snakke om og blive instrueret i, hvordan smerter kan mindskes under fødslen bl.a. med vejrtræknings- og afspændingsøvelser. I vil også gennemgå ideer til hensigtsmæssige stillinger under veerne og lære, hvordan kroppen arbejder i forskellige pressestillinger. Udover at udveksle erfaringer med de øvrige gravide på kurset og dem, der måske tidligere har født, har I på fødselsforberedelseskurserne mulighed for at få kendskab til den nyeste viden om graviditet, fødsel, amning og det at blive en familie.

Mange fødselsforberedelseskurser tillader, at man tager sin fødselshjælper med, dvs. den person du vælger at medbringe ved fødslen.

Tal med din jordemoder om kursustilbud
Det er en god idé allerede tidligt i graviditeten at finde frem til, hvilke muligheder du har for deltagelse i fødselsforberedelses kurser. Der er meget forskel på kurserne. Nogle starter allerede midt i graviditeten, andre sent i graviditeten primært med henblik på at kunne indøve fødselsteknikken tæt op til fødselstidspunktet. Jordemoderen ved ofte, hvilke tilbud der gives i den kommune, hvor I bor. Kurserne ledes af jordemoder og fysioterapeut eller afspændingspædagog. Private lærere og aftenskoler arrangerer også undervisning og foredrag - det er blevet mere og mere almindeligt at følge sådanne hold bl.a. pga. nedskæringerne på sygehusene.

De senere år er fødselsforberedelse i vand blevet mere og mere almindelig. Fordelen er bl.a., at den gravide krop i vand kan bevæge sig mere frit uden at belaste ryggen eller bækkenet.