det kvalitetsbevidste barn

At lære sit barn at sætte pris på kvalitet, er ikke blot et spørgsmål om at lære barnet at den økologiske, hjemmelavede, magre oksekødspølse fra slagteren, er af bedre kvalitet end den vakuumpakkede salami i køledisken fra Brugsen.

Kvalitet skal her forstås i bred forstand og handler i bund og grund om at give barnet de bedste forudsætninger for et sundt og godt liv. Det handler i første omgang om hvorvidt vi som forældre formår at være gode rollemodeller for vores børn. Det handler om at lære børnene grundlæggende holdninger og værdier, som ikke kun udgør et godt fundament for barnets eget liv, men som på længere sigt også vil danne grundlag for fornuftige samfunds- og miljømæssige holdninger.

Tid til refleksion
Kimen til vores egne holdninger er lagt i vores egen barndom og er en så fundamental og selvfølgelig del af vores personlighed, at det kan være svært at afgøre hvorvidt der egentligt er tale om vores egne, eller vores forældres holdninger. De samme holdninger kan gå igen generation efter generation, såfremt de ikke stoppes eller tilpasses gennem refleksion og omtanke.
Det er både klogt og interessant at reflektere over sine holdninger og normer – ikke mindst i forbindelse med at man selv får børn.

Hvad er kvalitet for dig?
De fleste mennesker har en holdning til og mening om hvad kvalitet er. Men kvalitet kommer i høj grad an på øjnene der ser og er således ganske subjektivt. Det er således ikke muligt at lave en liste over kvalitetsbevidste holdninger, men hvis du ønsker at blive klogere på dine egne holdninger, kan du starte med at definere begrebet kvalitet. Hvad er kvalitet for dig? Hvad er værdifuldt, lødigt og hvad føles rigtig for dig? Hvordan oplever du kvalitet i forhold til begreber som f.eks. kost, fastfood, etik, råvarer, forarbejdning, emballage, miljø, tid & samvær, samvittighed, miljø, dyr, små mejerier, dyrkningsformer, reklamer, discount, lavtlønnede arbejdere i den tredje verden osv.? Hvilke holdninger ønsker du at give videre til dit barn?

Tydelige retningsliner
Ved at være bevidste omkring vores egne holdninger og normer, bliver vi bedre til at udtrykke og formidle vores holdninger til vores børn. Med tydelige og konkrete holdninger giver vi vores børn nogle klare retningslinier, tryghed og mulighed for at børnene senere i livet kan finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert for dem.