CE-mærket på legetøj

Alt legetøj skal have et CE-mærke. Mærket viser forbrugerne, at legetøjet opfylder en række krav til sundhed, sikkerhed og miljø. Krav der er fælles i hele EU. Forbrugerstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen holder øje med, at reglerne for CE-mærkning bliver overholdt.
Visse typer legetøj skal desuden være forsynet med en advarsel om, hvad man skal passe på, hvis legetøjet skønnes at være farligt for børn under tre år.

CE-mærkning
CE-mærket er producentens erklæring om, at legetøjet overholder kravene i lovgivningen. CE-mærket er fælles for hele Europa og skal anbringes på udvalgte produktgrupper blandt andet legetøj, elektriske produkter og personligt beskyttelsesudstyr.
Det er langt fra alle CE-mærkede produkter, der skal testes af uvildige prøvningslaboratorier, før de må sælges. Testkravene varierer fra produktgruppe til produktgruppe. På de produkter, hvor CE-mærkningen udelukkende foregår internt i virksomheden, skal de ansvarlige myndigheder derfor lave stikprøvekontrol. Derfor udtager og tester vi løbende produkter, for at kontrollere sikkerheden.
Reglerne om CE-mærkning reguleres i Forbrugerstyrelsens bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøj m.v. Forbrugerstyrelsen har det overordnede ansvar. I spørgsmål om kemiske og toksikologiske egenskaber er ansvaret uddelegeret til Miljøstyrelsen, mens det er Sikkerhedsstyrelsens ansvar, at kontrollere den tekniske sikkerhed. Det drejer sig fx om, at produktet skal være konstrueret, så det ikke er farligt at bruge.

Letter eksport og import
CE-mærket skal gøre det nemmere at eksportere og importere varer inden for EU. Reglerne er derfor ens i alle landene, og de nationale myndigheder kan ikke stille strengere krav til CE-mærkede produkters udformning, end EU's medlemslande er blevet enige om.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen