Børns tv-forbrugHvorvidt det er skadeligt for børn at se tv, hersker der en del uenighed omkring. Der har været amerikanske undersøgelser der viste at to timers fjernsyn om dagen kan udvikle hyperaktivitet og indlæringsvanskeligheder hos børn, og der har været danske undersøgelser der konkluderer det modsatte.
Andre amerikanske undersøgelser har vis,t at for meget tv-kiggeri kan gøre børn passive og inaktive, og have negativ indflydelse på kostvanerne.

Brugerundersøgelse
Vi har spurgt forældrene om deres holdning til deres børns tv-kiggeri. 70% svarer at de har regler for hvor meget tv børnene må se, 14% af forældrene lader det op til børnene selv at bestemme hvor meget tv de vil se, 10% af forældrene lader kun deres børn se tv, såfrem de ser det sammen med en voksen og endelig forbyder 4 % af forældrene at deres børn ser tv.
Vores undersøgelse fortæller ikke noget om hvor meget tid børnene bruger foran tv-skærmen, men andre undersøgelser viser at danske børn i alderen ser 3 – 11 år i gennemsnit ser 1,5 times tv pr. dag. Selvom tv i det omfang ikke burde være skadeligt, mener Børnerådet at børnenes tid kan bruges væsentligt bedre ...