børn og overvægt
af Anni Elisabeth Johansen, BarneGuiden.dk

Vær et godt forbillede og giv dit barn gode vaner
Gode vaner skal indpodes fra starten, således også kost- og motionsvaner. Vi er vores børns forbillede og må forvente at vores børn gør som vi. Ønsker vi at ændre på vores børns kost- og motionsvaner, må vi som forældre overveje vores egen adfærd og kigge vores egne vaner efter i sømmene.
Hvis vi selv spiser fastfood, drikker sodavand, spiser slik, ser tv i timevis og kører i bil i stedet for at gå, hvordan kan vi så forvente vores børn vil opføre sig anderledes?

Børn bliver syge af fedme
Der er i dag ca. 150.000 danskere, der lider af diabetes 2. Sundhedsstyrelsen anslår, at der er ca. 150.000, der ikke ved, at de lider af sygdommen. Man har konstateret forstadier til diabetes 2 hos børn helt ned til 10-års alderen. Hvis denne tendens skal stoppes eller i hvert fald ændres til det bedre, må vi satse på at hjælpe de kommende generationer til et bedre liv uden diabetes/ overvægt og følgesygdomme som nyre- og hjerteproblemer, forhøjet blodtryk og nedsat synsevne.

Opskriften på et sundt liv
Opskriften på det sunde liv er enkel: god, sund mad, masser af fysisk aktivitet og frisk luft. Men hvordan får vi gennemført det hos vores børn?
Det kan være svært at overbevise sig selv om at man kan lægge de dårlige kostvaner på hylden og få børnene til spise rosenkål i stedet for pizza, men det kan faktisk lade sig gøre at indføre nogle nye og sundere kostvaner – også uden at føle at man går på kompromis med smagsoplevelsen. Grib udfordringen og læs Kostkompagniets artikel: God mad er en kærlighedserklæring til livet.

Motion og frisk luft
Det er sjældent svært at aktivere de helt små børn, først den dag de lærer computerens og fjernsynets herligheder at kende, kan det være en udfordring at aktivere børnene til de 60 minutters daglig motion som Sundhedsstyrelsen anbefaler.
Har man muligheden, er skovbørnehaver en god kickstarter til en aktiv hverdag, oplevelser i naturen og masser af leg som udfordre fysikken og udvikler barnets motorik og styrke. Man kan også vælge at kombinere den lidt stillesiddende hverdag med nogle gode og aktive fritidsinteresser; Boldspil, svømning, dans eller gymnastik, styrker muskler og kondital – og hjemme kan man motivere barnet mere bevægelse og motion gennem. sjov leg og samvær.

Støtte og vejledning
Overvægtige forældre skal holde godt øje med deres børn, overvægt er nemlig arveligt og hvis der samtidig er dårlige madvaner i familien er grundlaget for et “fedt” liv til stede. Lægerne kigger på børnenes BMI (Body Mass Index) og hvis det er stigende inden 5-års alderen er der grund til bekymring.
Det kan være svært for en læge at gå i gang med at tale om overvægt, men man kan opleve, at familien nærmest bliver lettet over, at nogen vil tage sig af problemet. Lægen vil ikke anbefale en skrap diæt, snarere foreslå en omlægning af barnets - og hele familiens - kostvaner.
Hvis overvægten er ved at tage overhånd kan man hos sin læge få en henvisning til en diætist eller søge at få tilladelse til et ophold på et “Julemærkehjem”, som år efter år har formidable resultater med at slanke overvægtige børn.

Kampen mod overvægt
Ansvaret for et enkelte barns sundhed er naturligvis i første omgang forældrenes. Men vi har alle et fælles ansvar for at skabe nogle overordnede rammer omkring børns sundhed og trivsel. Sundhedsstyrelsen iværksætter løbende kampagner for at øge opmærksomheden omkring kost- og motionsvaner – og forhindre fedmeepidemi og amerikanske tilstande. Men der er ingen snuptagsløsninger, det handler om, at alle må deltage i en målrettet indsats mod overvægt...
Måske kunne man gøre det at spise sundt også økonomisk attraktivt ved at sætte priserne på sunde fødevare ned, f.eks. ved at udelade momsen og dermed øge tilgængeligheden af sund mad for alle. Det er også foreslået at der indføres sund mad i institutionerne og op gennem hele skoleforløbet.
Med i overvejelserne er der også foreslået en regulering af forbruget af usunde fødevare gennem tillæg af ekstra afgifter på fede og usunde madvarer.
Der tales også meget om at man lovgivningsmæssigt kan beskytte forbrugeren bedre f.eks. gennem bedre mærkning af fødevarer eller regler vedrørende reklamer med børn som målgruppe ...
Hvis du har gjort dig nogle overvejelser over hvordan vi samfundsmæssigt bedst fremmer sundheden og bekæmper fedme, hører jeg rigtig gerne fra dig. Skriv til Anni på redaktionen.