Børn og motion

Børn skal bevæge sig mindst 60 minutter hver dag
Nogle børn bevæger sig meget, men mange bevæger sig for lidt – og de kommer i dårligere form. Børn skal lege og bevæge sig mindst 60 minutter om dagen, for aktive børn trives bedre og har lettere ved at lære.
Alt for mange skolebørn er i dårlig form, og alt for mange børn er overvægtige. Mange børn er faktisk så overvægtige, at deres kondital er på linje med blinde børns, som af naturlige årsager ikke bevæger sig ret meget, skriver Sundhedsstyrelsen. Det kan have alvorlige konsekvenser som: fedme, forhøjet blodtryk, højt kolesterolindhold og insulinresistens – hvilket kan være et tegn på, at børnene er ved at udvikle type 2 diabetes – tidligere kaldet gammelmands sukkersyge.
Undersøgelser peger på, at bevægelse styrker de kognitive processer, som forudsætter læring. Det kommer tydeligst til udtryk i de yngste klasser. Bevægelse styrker både motorik, koncentrationsevne og skolepræstationer. Især børn, der har store motoriske problemer ved skolestart, vil have glæde af motorisk træning.

Bevægelse styrker børns selvværd og trivsel
Selvværd har stor betydning for barnets psykiske velvære og dermed stor betydning for barnets indlæringsevne. Et barn med et godt selvværd er desuden bedre til at håndtere oplevelser af succes og nederlag, hvilket øger barnets livskvalitet
og trivsel.
Aktive børn er mindre syge end stillesiddende børn. At røre sig giver velvære og energi og forebygger en lang række sygdomme. Undersøgelser peger på, at børn som bevæger sig:
● er glade for livet
● har et godt helbred
● føler sig mindre hjælpeløse
● er mindre morgentrætte
● har lettere ved at få venner
● er mindre ensomme
● føler sig mindre udenfor

Hjælp dit barn på vej til en sundere tilværelse
Det er vores ansvar som forældre, at sørge for at vores børn får nogle sunde bevægelsesvaner og vi må støtte dem i at fastholde de gode vaner - også når de når teenageårene.
Vidste du at:
● der er en tendens til at overvægtige børn har flere stillesiddende aktiviteter som tv og computer i fritiden sammenlignet med normalvægtige børn.
● andelen af børn der køres i bil til og fra skole er steget næsten 200% på alle alderstrin gennem de sidste 30 år.
● inden for de sidste 10-15 år er antallet af børn, der cykler, faldet næsten 30%. Jo yngre børnene er, jo oftere bliver de kørt i bil til skole.
● undersøgelser viser, at børn, der går eller cykler til skole generelt er mere aktive end dem, som bliver kørt til skole i bil.
● børn, som har TV på værelset, ser gennemsnitligt 4,8 timer mere tv pr. uge, end de, som ikke har.
● børns tid foran tv og computer er steget fra 1,57 timer til 2,47 timer på blot fem år.