Hvad betyder iPad i børns liv?

Med fokus på læring med digitale læremidler bakker landets største bogevent, BogForum i Bella Center, igen i år op om de faglige arrangementer med tiltaget ’Faglig Fredag’. , der henvender sig til lærere, pædagoger og bibliotekarer. Initiativet henvender sig særligt til lærere og pædagoger, men er for alle der har interesse.

Der er sammensat et spændende program med et aktuelt indhold og navne og oplægsholdere fra bl.a. Aarhus Universitet og Syddansk Universitet som giver giver svar på spørgsmål som: Hvad betyder iPad i børns liv? Hvordan bruger børn og unge de sociale medier? Hvad gør de digitale medier ved vores hjerne? Børn er omgivet af digitale tekster, men er det ensbetydende med veludviklede digitale læsekompetencer?

Se hele programmet for de 3 dage