Sundhedsplejersken

Allerede mens du er gravid, kan du få besøg af sundhedsplejersken. Hun kan være en støtte for dig under forberedelserne til den tid, du går i møde som nybagt mor.

Gode råd og vejledning
Du vil under alle omstændigheder automatisk få besøg af sundhedsplejersken i løbet af den første uges tid efter fødslen. Sundhedsplejersken kommer for at se, om du og barnet har det godt, og om I trænger til råd og vejledning. Sundhedsplejersken tager udgangspunkt i familiens og dit barns ressourcer. Hun kan være med til at støtte familien og medvirke til at udvikle familiens evne til selv at mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med det at have børn

En af sundhedsplejerskens væsentlige opgaver er at informere omkring:
● barnets behov for omsorg, stimulation og tilknytning
● barnets basale pleje og pasning
● barnets naturlige psykiske og sociale tilpasning
● hvorvidt barnets fysiske, motoriske, sproglige udvikling er alderssvarende
● sygdom, sygdomsrisiko og forebyggelse af sygdom.

Besøg af sundhedsplejersken
Antallet af sundhedsplejerskebesøg er individuelt og afhænger af barnets, dit og familiens behov. Erfaringen viser, at der i barnets første leveår ofte vil være behov for syv besøg for førstegangsfødende.

Hjælp til amning
Sundhedsplejersken skal fremme interesse for og viden om amning. Hun kan støtte og vejlede dig hvis du har problemer med amningen.

Mere om: