graviditet og fedme

I takt med at flere af os lider af overvægt, stiger andelen af overvægtige gravide jo også.

Sundhedsstyrelsen holder øje med gravides sundhed og fører statistik over gravides komplikationer. Deres tal viser at overvægt kan påvirke både graviditeten, fødslen og barnet. Seneste statistik fra 2005 viser at desto mere overvægtig den gravide er, desto flere kejsersnit, komplikationer og problemer for børnene.

Indlæggelsestiden for de fødende stiger med overvægt, ligesom overvægtige i gennemsnit tilbringer en dag længere på fødestedet i forhold til normalvægtige, der føder med kejsersnit.

Overvægtige kvinder fødes større børn. 3,7 pct. af alle nyfødte børn vejer mere end 4.500 gram, men 9,3 pct. af de svært overvægtiges børn vejer mere end 4.500 gram.

Der er en tendens til at overvægtige føder større andel af børn med lav apgarscore. En lav apgarscore kan indebære risiko for neurologiske skader. Andelen af børn med lav apgarscore er 2 til 3 gange så høj hos de svært overvægtige i forhold til normalvægtige.

Færre børn bliver født til tiden, hvis moren er overvægtig. Der er både en større andel af børn, der bliver født for tidligt, og af overbårne børn, hvis moren er overvægtig. Andelen af børn født til tiden, det vil sige mellem 37 og 41 uger, er 87 pct. hos de normalvægtige mødre og 81 pct. hos de meget svært overvægtige.

Der er 2 til 3 gange så mange igangsatte fødsler blandt overvægtige i forhold til normalvægtige og ca 80 pct. flere planlagte kejsersnit.

Der er ikke meget, der tyder på, at graden af overvægt er afhængig af alder, ud over at en større andel af de meget unge mødre må betegnes som undervægtige.