Søskende

En del forældre vælger at søskende skal ligge aldersmæssigt tæt op ad hinanden. At få børn med få års mellemrum betyder at børnene bliver jævnaldrende og kan få meget glæde af hinanden som legekammerater. Samtidig får man som forældre hurtigere overstået tiden med bleskift, madning, sutter og natteroderi.
Nogle forskere i søskendeforhold mener, at man gør klogt i at vente med at få flere børn, til det første er blevet ca. 3 år. Først da vil nummer et kunne overskue at dele sine forældre med et andet barn. Men uanset interval er det næsten uundgåeligt, at det større barn vil opleve følelser som jalousi og misundelse, i forbindelse med at blive storebror eller -søster. Her er det vigtigt at man som forældre respekterer det store barns følelser – også selvom de indimellem kan forekomme voldsomme. Man skal naturligvis ikke lade stå til, hvis det store barn gør det lille ondt. I de tilfælde kan det være et alvorligt tegn på, at den store mistrives og har brug for ekstra opmærksomhed og kærlighed.

Det første møde
Det første møde mellem det ældste barn og den lille ny kan komme til at betyde meget for det ældste barns reaktioner på den nye rolle som storebror eller -søster. Det er vigtigt, at den store ikke føler sig overset og tilsidesat de allerførste dage. Involver den store i puslerierne omkring den lille og giv den store mulighed for at forholde sig den lille og til sin nye rolle som stoesøskende.
Det er også en rigtig god ide at far giver det ældste barn ekstra opmærksomhed i dagene efter fødslen, hvor mor og den lille ny er på hospitalet. De kan sammen foretage sig nogle ting, som interesserer det store barn og tale om, hvordan den lille senere i livet vil blive glad for at have en storebror eller –søster, forberede det store barn på den lilles hjemkomst og sammen  ordne og planlægge til,  at det lille ny familiemedlem kommer hjem.

At skulle deles om mor
Hvis det store barn altid har være mest sammen med sin mor og har været meget knyttet til hende, kan det være en god idé at far og barn finder nogle gode ritualer allerede et stykke tid før fødslen, f.eks. særlige lege, historielæsning og putning. På den måde vil det store barn være mere indstillet på at mor, fra tid til anden, må gå fra pga. amning og bleskift.
Den store vil helt naturligt synes at den lille ind i mellem stjæler for meget opmærksomhed – og det kan man jo kun give den store ret i. Babyer er tidskrævende og fylder meget – og det er ok at blive lidt træt af hyl og gråd.
Men barselsperioden kan også byde på nogle fordele for den store. Det kan være at man nogen dage får lov til at sove lidt længere om morgnen og bliver hentet lidt tidligere fra institutionen, når du mor ikke skal på arbejde.