Særligt sensitive børn

Som forældre kan man forundres over, hvor forskellige børn er. Selv søskende kan være som nat og dag, og dét selvom deres baggrund og opvækst er den samme. Men, at vores børn kommer til verden med sin egen unikke personlighed, et eget temperament og en egen portion ressourcer er måske særlig tydeligt, når man står med, hvad psykologer betegner som ”et sensitivt barn”.

Betegnelsen bruges, om børn der udviser en særlig grad af sensitivitet og følsomhed, dvs. børn der registrerer og påvirkes af selv små, og i andres øjne, ubetydelige forandringer og nuancer i hverdagen. Disse børn er børn, som i højere grad end andre børn overvældes af indtryk, og børn som ofte er ekstra sårbare og følsomme overfor stress og overstimulering.

Behov for anerkendelse og støtte
Særligt sensitive børn kan fremstå forvirrede, generte, kan nemt komme til at reagere med voldsomme, og i andres øjne ubegrundede, følelsesudbrud, og børnene kan være plaget af f.eks. mareridt og søvnproblemer. Ofte drejer det sig om reaktioner på overstimulering, og derfor kan det være en stor hjælp for barnet, hvis omgivelserne hjælper med at reducere mængden af de indtryk barnet udsættes for.
Et særligt sensitivt barn har brug for, at omgivelserne anerkender og respekterer dets sensitivitet. Barnet kan ikke lukke af for sin sensitivitet, men skal lære at begå sig i livet blandt andre mennesker, uden at blive overstimuleret og stresset.

Selvom mennesker med denne sensitivitet oftest føler sig mere belastet end begavet af deres følsomme sind, så kan den særlige opmærksomhed der følger med dét at have et sensitivt sind, også være en gave, som gør sensitive mennesker særligt talentfulde på en række områder. Under de rette omstændigheder kan et særligt sensitivt sind føre til en langt mere nuanceret og inderlig tilværelse, end den andre og mindre sensitive mennesker oplever.

Nogle af de træk, som ofte ses hos et særligt sensitivt barn kan f.eks. være at barnet ..:
• let bliver forskrækket.
• klager over tøj der kradser, sømme i sokker eller mærker i tøj, der irriterer.
• ikke bryder sig om store overraskelser.
• lærer bedre af blide irettesættelser end af hård straf.
• kan tilsyneladende læse de voksnes tanker.
• bruger store ord for sin alder.
• lægger mærke til det mindste spor af en udsædvanlig lugt.
• har en intelligent sans for humor.
• er tilsyneladende meget intuitiv.
• er svær at få til at sove efter en spændende dag.
• har det ikke godt med store forandringer.
• vil gerne skifte tøj, hvis tøjet er blevet vådt eller fyldt med sand.
• stiller mange spørgsmål.
• er perfektionist.
• lægger mærke til, hvis andre er kede af det.
• foretrækker stilfærdige lege.
• stiller dybe, tankevækkende spørgsmål.
• er meget følsom over for smerte.
• bryder sig ikke om steder med meget støj.
• lægger mærke til små ting (noget er blevet flyttet, noget er anderledes ved en persons udseende osv. )
• overvejer om det er sikkert, inden han klatrer højt op.
• klarer sig bedst, når der ikke er fremmede til stede.
• føler ting dybt.
I bogen forklarer forfatteren vigtigheden af børnene føler sig hørt, forstået og anerkendt og hun forklarer hvordan forældre, gennem disciplin og gode rutiner i hverdagen, kan reducere stressniveauet hos barnet, give barnet følelsen af at lykkes og øge barnets selvværd.

Fakta … :
• Mellem 15-20% børn og unge er særligt sensitive og bearbejder alle indtryk med større detaljerigdom og dybde end de ca. 60-70% børn og unge, som har en medium sensitivitet, og de ca. 15-20%, som har en lav grad af sensitivitet.
• Der er lige mange drenge og piger blandt de særligt sensitive børn og unge.

Ny bog om sensitive børn

"Sensitive børn" er den første danske bog om emnet. I bogen findes blandt andet et spørgeskema, så du kan finde ud af, om dit barn er særligt sensitivt. Du kan læse om, hvordan livet opleves for de sensitive børn og om de udfordringer, der kan være for forældre og fagpersoner.
Forældrenes og omgivelsernes primære opgave er at lære børnene at forvalte deres træk på en måde, så fordelene kommer til deres fulde ret. Sensitive børn er ofte talentfulde på en lang række områder, men de er samtidig også mere sårbare, netop fordi de er mere modtagelige for indtryk. Mange problemer kan derfor forebygges og undgås, hvis man forsøger at forstå de sensitive sider bedre.
Bogen giver både konkrete råd og svar på spørgsmål om, hvordan man bedst støtter et sensitivt barn. Bogen er baseret på en lang række danske cases med sensitive børn og deres forældre samt interviews med sundhedsplejersker, pædagoger, lærere og psykologer, der alle har beskæftiget sig indgående med emnet.

Kilder: Sensitiv.dk. "Sensitive børn" af Athina Delskov & Lene Sonne + "Særligt sensitive børn" af Elaine N. Arons.