Pseudotvillinger er børn tæt på hinanden

 

Når der er mindre end 18 måneder mellem søskende, kaldes de pseudotvillinger. Fænomenet har været genstand for en del opmærksomhed, fordi nogle psykologer mener, at det aldersmæssige mellemrum mellem søskende, har en særlig indflydelse på barnets udvikling og trivsel.

Barn nummer to
Nogle forældre gør sig mange overvejelser omkring, hvornår det er hensigtsmæssigt at få barn nummer to – og det gør de med god grund, for der er forsket og skrevet meget om fordele og ulemper ved f.eks. at få børn, der ligger aldersmæssigt tæt op ad hinanden.

Kan en for lille aldersmæssig afstand være et problem?
Mens nogle psykologer mener at søskendeforhold, hvor der er mindre end 18 måneders aldersforskel, i højere grad er præget af jalousi og konkurrence, så giver mange voksne pseudotvillinger udtryk for, at de tværtimod synes at have et særligt varmt og nært forhold til deres ”tvilling”.
Et af argumenterne for, hvorfor man ikke skal have børn tæt efter hinanden, er at omgivelserne er tilbøjelige til at behandle børnene som ægte tvillinger og glemme at en stor del af børnenes identitet ligger i det at være f.eks. storebror eller lillesøster. Nogle psykologer mener også, at der er en øget risiko for at det ældste barn ikke vil være følelsesmæssigt modent nok til at kunne tilsidesætte sine behov, når mor har travlt med den mindste. Det vil kunne udvikle sig til frustration for det ældste barn - og kan i ekstreme tilfælde medføre et dårligt selvværd, vurderer psykologerne. De påpeger også at især en pseudotvilling-storebror nemt vil se sig overhalet af lillesøster, da piger oftest udvikler sig hurtigere end drenge.
Blandt fordelene ved få børnene i rap, siger forældrene til gengæld, at børnene, jævnaldrene som de jo er, har nemt ved at finde fælles lege, har mange fælles interesser og er gode til bruge hinanden som gensidig støtte. Samtidig er der unægteligt nogle praktiske fordele ved at have pseudotvillinger, som f.eks. at man hurtigere får overstået tiden med bleskift, madning, sutter og natteroderi. Til gengæld kræver det i perioden vel dobbelt indsats fra forældrene.

Individuelle personligheder
Men uanset om børnene er født med 18 måneders, 2-, 3- eller 4 års forskel, så konkurrerer søskende om forældrenes kærlighed og opmærksomhed. Den jalousi det kan medføre udspringer af ethvert barns naturlige ønske om at få al forældrenes kærlighed, og set fra barnets synspunkt vil flere børn i familien altid betyde mindre af forældrenes opmærksomhed. Måske er det således mere et spørgsmål om, at man som forældre til pseudotvillinger er opmærksom på at behandle hvert barn som individuelle personligheder, og at man som forældre tager sine forholdsregler som f.eks. at lade børnene gå på hver sin stue i vuggestuen og i børnehaven. I skolen kan det også være en god ide at placere børnene i hver sin klasse, måske især, hvis børnene er af samme køn.

Pseudotvillinger og søskendekombinationer
I bogen ”Forstå dit ophav og bliv fri”, er pseudotvillinger og søskendekombinationer beskrevet ud fra speciallæge Oluf Martensen-Larsens psykologisk orienterede slægtsforskning.

Storebror & lillesøster
Den mest udsatte pseudotvilling er drengen, der er født som den ældste, efterfulgt af en lillesøster. Det skyldes, at piger ofte er hurtigere udviklet end drenge, og derfor vil storebror blive overhalet af lillesøster og udsat for negative sammenligninger. F.eks.: ’Hvorfor kan du ikke spise pænt, når nu din lillesøster er så dygtig?’ Storebror kan komme til at føle sig usikker på sig selv.

Storesøster & lillebror
Er pigen den ældste og drengen den yngste i pseudotvillingeparret, får hun langt færre problemer. Aldersforskellen vil virke større, end den reelt er, og derfor vil de to ikke opleve sig selv som pseudotvillinger.

To pseudotvilingedrenge
De to drenge vil blive meget afhængige af hinanden, men de bliver også hinandens konkurrenter. På grund af tætheden og afhængigheden vil de gemme deres broderlige aggressioner og vende dem mod andre af samme køn, især som voksne. Den ældste vil ofte blive tilbageholdende og indadvendt, fordi han føler sig presset. Den yngste bliver til gengæld udadvendt og selvsikker.

To pseudotvilingepiger
To søstre, der ligger tæt på hinanden aldersmæssigt, vil blive hinandens konkurrenter. Ofte får de ikke lov til at udtrykke deres aggressioner på samme måde, som drenge gør, og derfor vil de lægge låg på følelserne. Der vil typisk være en uklar rollefordeling mellem dem, og den ældste risikerer, at nummer to overhaler og overtrumfer hende. Det kan gøre den ældste blive indadvendt og usikker. Den yngste vil derimod blive mere åben og spontan og bedre i stand til at vise følelser.

 

 

Kilde: Forstå dit ophav og bliv fri af Kirsten Sørrig, Dit kompetente barn af Jesper Juul, Barn nr. 2 af Lykke Møller Kristensen, Born To Rebel af Frank Sulloway