viden skal hindre overgreb mod børn

Ifølge tal fra 2002 har mere end hvert tiende barn været udsat for et strafbart overgreb. Halvdelen af dem fra en voksen eller en person, som var mindst fem år ældre.

Nu udsender Socialministeriet nyt undervisningsmateriale til lærere, pædagoger, socialrådgivere og sundhedspersonale som skal styrke indsatsen mod overgreb mod børn. Det sker som led i regeringens handleplan til bekæmpelse af seksuelle overgreb.

"Det er forskrækkeligt og alt for mange. Viden er en grundlæggende forudsætning, hvis man som fagperson skal være rustet til at håndtere sager om seksuelle overgreb mod børn eller være i stand til at forebygge overgreb. Det er vigtigt, fordi børn og unge, der udsættes for seksuelle overgreb, har voldsomt brug for professionel handling, så overgrebene stoppes og god behandling sættes i gang", siger socialminister Eva Kjer Hansen.

Undersøgelser viser, at der blandt det fagpersonale, der arbejder med børnene i hverdagen, er et stort behov for viden om emnet.

Kilde: Socialministeriet, 30. maj 2007