Tid til nummer to?

En amerikansk undersøgelse blandt forældre viser, at 70% mener at fire år er den ideelle aldersforskel på søskende. 8,5 foretrak mere end fire år, mens bare 2 procent syntes, at 9-15 måneder er nok.

Fordele og ulemper
Søskende, der er aldersmæssigt tæt på hinanden, kan få et meget nært forhold. Men fordi de er så tætte, bliver de også lettere konkurrenter til hinanden.
Et større barn har lettere ved at tage hensyn til en baby. Men den store afstand betyder omvendt også, at der går mange år, før børnene udvikler et jævnbyrdigt forhold.