Suttebid

Mange børn er rigtig glade for deres sutter. Sutten er tryghed, hygge og trøst, og mange børn er så glade for deres sutter, at nogen forældre næsten ikke nænner, at skulle tage sutten fra barnet. Men overdreven og lang tids brug af sut kan give barnet suttebid og skæve tænder. Sutten kan skabe et såkaldt "åbent bid" ved at skubbe tænder og kæbe, så øvre og nedre fortænder ikke når sammen. Ofte vil fortænderne stritte fremad og danne overbid.
Suttebid kan på længere sigt få betydning og påvirke barnets tale, hvorfor det anbefales at man stopper brug af sut i 3-års alderen. Et evt. suttebid vil da ofte rette sig af sig selv.