Spædbarnets søvn

Spædbørns søvnbehov varierer. Nogle børn er allerede i de første uger vågne i flere timer mellem to måltider, mens andre børn stort set kun er vågne, mens de spiser eller får skiftet bleen. Om barnet er søvnigt eller vil have lidt mere mad, kan være svært at afgøre for nye forældre og først efter nogen tid, vil man lærer at forstå barnets tegn for træthed.

At få barnet til at sove
Nogle børn falder i søvn, når de bliver ammet, og kan umiddelbart lægges i seng, vugge eller barnevogn og sover videre der uden besvær.
Nogle børn sover bedst, hvis de har fysisk kontakt med deres mor eller far og når de, mætte og tilfredse, bliver vugget blidt i mors eller fars favn eller i barnevognen.

Støj og uro
Nogle børn er følsomme for støj fra omgivelserne, når de skal sove. Disse børn må i begyndelsen have ro, men forsøg gradvist at vænne barnet til støj, da kravet om fuldstændig ro, kan blive en belastning for resten af familien i længden.

Følsomme børn
Enkelte børn er meget følsomme overfor lyde og for bevægelser i rummet omkring dem og vågner let hvis de bliver flyttet.
Med sådanne følsomme børn er det en god ide at hjælpe dem til ro og tryghed ved at svøbe barnet fast i et lille tæppe, inden det lægges under dynen, eller evt. putte dynen fast om barnet.
At sutte på sut beroliger mange børn, så de lettere falder i søvn. Men det er vigtigt at vente med at give barnet sut, til amningen er godt igang.

Når baby sover udenfor
Også små børn har godt af frisk luft, men der er ikke dokumentation for, at "hærdning" har en gavnlig virkning f.eks. ved at forebygge infektioner, understreger Sundhedsstyrelsen.

Opmærksomhed omkring spædbørn
Spædbørn er særligt sårbare over for kulde. Mens de fra fødslen kan reagerer hurtigt med gråd på sult- og tørstfornemmelser, er de næsten op til 1-årsalderen ikke i stand til at klage sig i tide, når de fryser. Derudover bevæger spædbørn sig mindre, så de lettere kan afkøles.

Ikke for varmt - og ikke for koldt
Skadelig afkøling kan ske ved lave temperaturer, men kan også ske ved højere temperaturer, såfremt der er vind eller fugtigt vejr. Nedenstående forhold har alle betydning for afgørelsen af, om man i et konkret tilfælde kan tillade et spædbarn at sove ude.

Udendørstemperaturen
Børn må ikke sove ude, når temperaturen er under 10 minusgrader. Ved højere temperaturer bør afgørelsen afhænge af følgende fire forhold.

Sovestedets placering
Ved sovestedet skal der være læ for blæst, regn og rimnedfald.

Isolering og påklædning
Barnevognen skal være vind- og vandtæt til alle sider. Bunden kan f.eks. isoleres med skumgummi eller lignende. Barnet skal være iklædt hue og være anbragt i en pose, forsynet med hætte og lukkede ærmer, så hoved og hænder beskyttes. Barnet skal være iklædt tøj med god varmeisolationsevne, enten uld, bomuld eller kunststoffer med tilsvarende egenskaber. Dynen skal dække barnets krop både opadtil og til siderne. Det er vigtigt, at barnet sikres mod afkøling fra en våd ble. Dette kan f.eks. ske ved, at man iklæder barnet uldbukser.

Barnet
Kun sunde og raske børn bør sove ud i koldt vejr. For tidligt fødte børn og børn, der lider af astmatisk bronkitis, kronisk mellemørebetændelse eller hjertesygdom, er særligt udsatte og bør ikke sove ud i koldt, tåget vejr. Børn under 1 år - og specielt spædbørn under 1/2 år - er særligt udsatte for kuldepåvirkning. Barnets hud kan beskyttes med en vandfri creme. Herved beskyttes huden mod udtørring, men en sådan creme yder ikke beskyttelse mod kuldepåvirkning.

Opsyn
Børn, der sover ude i kulden, skal være under særligt effektivt opsyn. Sovetiden bør aldrig være længere end halvanden til to timer. Jo yngre, børnene er, og jo koldere vejret er, des hyppigere skal børnene tilses.