Søvnproblemer

af Psykolog Charlotte Clemmensen

Børn med søvnproblemer
Det er hårdt at få afbrudt sin nattesøvn, ikke mindst når barnet er nået en alder hvor man synes at ”natteroderiet” burde være slut. Men de allerfleste børn har også i skolealderen perioder hvor de kan have svært ved at sove og de kan blive skræmte når de vågner i den mørke nat.

Spøgelser, monstre og trolde
Natten har alle dage kunne skræmme menneskeheden og ikke mindst vore børn. Når man ligger i sin seng og ikke kan falde i søvn er der åben adgang for at fantasien lukkes ind og sætter gang i en masse tanker.
Vi voksne kan ligge og tænke på dagligdagen, de små og store problemer og udfordringer der ligger foran os. Vores børn tænker også når de ikke kan sove, men for børnene handler tankerne som oftest om noget andet, nemlig spøgelser, monstre og trolde.
Det kan være skræmmende tanker der er lige for øjnene af barnet. Små lyde kan opleves meget forstærket og forvrænget og med et er barnet offer for skrækken – også selv om man har talt om det om dagen med mor og er enige om at man skal holde op med at være bange om natten, for der er jo ikke noget at være bange for. Men for nogle børn opleves det at vågne om natten som noget meget væmmeligt og noget man bliver meget bange for.
De natlige former for angst, de hører til barnets normale udvikling og de kan være svingende i styrke alt efter barnets alder og i forhold til hvad der ellers sker i børnenes liv.

Barnets søvnproblemer præger hele familien
Det kan være voldsomt belastende også for os forældre, at vores børn pludselig ikke kan sove om natten og er bange, uden der tilsyneladende er nogen grund til at barnet er bange. Mange forældre oplever at det kan være generende og volde bekymringer og give anledning til konflikter i familien. Når børn når skolealderen kan der være mange ting de er bange for – spøgelser, vampyrer og monstre og de kan også være bange for mordere, indbrudstyve og andre voldsomme og skræmmende billeder og forestillinger. Fantasierne kan være fremkaldt af noget de har set i fjernsynet, eller noget de har overhørt voksne tale om.
Børn i skolealderen er også optaget og bevidste om de daglige konflikter som de evt. er indblandet i. Det kan være i forhold til både deres forældre, søskende og kammerater. De er bevidste om deres egne og de involveredes følelser som jo som sagt kan være både forældre, søskende og kammerater. Disse følelser kan være indblandet i deres drømme.
Det er altid vigtigt at tage børns søvnproblemer alvorligt, og prøve at finde ud af hvad årsagen kan være.
Stress og uro hos barnet kan være en årsag til søvnproblemer, og voksnes hverdagsproblemer kan også være med til at forstyrre barnets søvn. Hvis der f.eks. er konflikter i familien eller uenighed mellem forældrene, så kan det påvirke dagligdagens rytme og rutiner, og kan give en utryg atmosfære, som så kan indvirke på barnets søvn.

Forsøg at finde årsagen
Hvis du har et barn med søvnproblemer, så kan det være en god ide at gå på opdagelse om finde ud af hvad årsagen kan være.
● Lav nogle aftaler med barnet om, at du kommer ind til barnet når det vågner om natten og hjælper barnet med at falde til ro igen.
● Forsikrer barnet om at du er der og at du ligger lige inde ved siden af .
● Snak med barnet om, at det er væmmeligt at være bange, også hvis man har drømt noget væmmeligt.
● Vis barnet forståelse for at han er urolig, og lad være med at true ham med at lukke døren. Sig i stedet for at du lader døren stå åben, og lad evt. et lille lys brænde, det kan for mange børn være betryggende.
● Ros barnet dagen efter når han har klaret det flot, for på den måde vil han hen af vejen opleve at han magter og overvinder det der skræmmer ham.

Det er dig der skal bevare roen…
Aelv om det kan være rigtig svært når man er træt og trænger til at sove, skal du bevare roen. Barnet har brug for det - og brug for din hjælp og støtte til at komme igennem de perioder hvor natten er lidt væmmelig og skræmmende.