Præmatur - født for tidligt

af redaktionen

Af redaktionen

Livet for de for tidligt fødte børn, starter meget anderledes end andre børns start på livet. For tidlige fødsler er oftest præget af stress, panik og angst. Det skrøbelige lille barn har brug for akut medicinsk behandling og da børnene ofte også har brug for tid i kuvøse, må de undvære den første, og ellers så vigtige, fysiske kontakt med deres forældre. For de for tidligt fødte børn er starten på livet ofte så traumatisk, at psykiske og følelsesmæssige senfølger sjældent kan undgås.

4.700 børn fødes for tidligt
I Danmark fødes hvert år ca. 4.700 børn for tidligt. I hvor høj grad barnet liv præges af at være født for tidligt, afhænger i høj grad af hvor meget for tidligt barnet er født. Et barn er, ifølge Videnscenter for Tidligt Fødte, for tidligt født, hvis det er født før 37. svangerskabsuge. Af de ca. 4.700 børn der hvert år fødes for tidligt, fødes ca. 250 børn ekstremt tidligt, hvilket vil sige før 28. svangerskabsuge.

Små, skrøbelige og ikke færdigudviklede
De for tidligt fødte børn er små og skrøbelige, og ofte vil flere af barnets vitale organer er endnu ikke færdigudviklet. Barnet skal derfor have hjælp til at trække vejret, modtage føde og beskyttes mod bakterier, da immunforsvaret ikke fungerer optimalt. Derfor placeres de straks efter fødslen i kuvøse, hvor barnet holdes varmt og får iltberiget luft.
Barnet mades gennem en sonde, der føres gennem munden og spiserøret til mavesækken. For tidligt fødte børn overvåges oftest på neonatalafdelinger, hvor der døgnet rundt bliver holdt øje med deres hjertefunktion, åndedræt og trivsel.

Symbiosen mellem mor og barn
En af de triste konsekvenser ved at blive født for tidligt, er at børnene ikke, som andre børn, får den første vigtige kontakt til mor og far. Denne tætte fysiske kontakt mellem barnet og dets forældre der normalt er med til at stimulere symbiosen mellem mor, far og barn, brydes når barnet lægges i kuvøse. Tiden hvor barnet ligger i kuvøsen, adskillelsen, angsten for at barnets tilstand pludselig skal forværres og magtesløsheden, er voldsomt traumatisk for forældrene.

Senfølger
Bekymringerne for det for tidlig fødte barn ophører ikke fordi barnet overlever den første traumatiske tid. Børn der er født for tidligt har en øget risiko for at få forskellige former for udviklingsforsinkelser og funktionshæmninger. Fordi barnet på fødselstidspunktet ikke har været fuldt udviklet, er der øget risiko for hjerneskader, som kan føre til epilepsi, tale- og hørevanskeligheder og synsskader. Hjerneskader kan desuden vise sig som adfærds- og indlæringsvanskeligheder.

Årsag
I langt de fleste tilfælde kender man ikke årsagerne til for tidlig fødsel. Men i 1/3 del af tilfældene skyldes problemerne svangerskabsforgiftning, højt blodtryk, blødninger før fødslen eller at moderkagen ikke fungerer optimalt. Når stadig flere børn fødes før termin, skyldes det bl.a. et stigende antal børn fødes ved kunstig befrugtning, at mødre i dag er ældre end tidligere samt at der i dag er flere tvillingegraviditeter.Kilde: Danmarks Statistik, Videnscenter for Tidligt Fødte, Dansk Præmatur Forening, Science Daily og tal fra Fødselsregisteret