Motorik

Fra vores egen barndom kender alle situationen; Et barn bliver fravalgt af de andre børn, eller er altid den der sidst vælges, fordi barnet ikke rigtigt kan klare sig på lige fod med de andre. At blive holdt uden for fællesskabet og legen er et nederlag for et barn og sker det igen og igen, vil rækken af nederlag gøre barnet usikkert. Måske reagerer barnet med aggresivitet, tristhed eller lukker sig inde i sig selv. Derfor er det vigtigt at vi som forældre holder øje med barnets motoriske udvikling og sørger for at sætte ind når det kræves...

Motorikkens betydning for barnets trivsel og udvikling
Barnets motorisk udvikling har stor betydning for barnets generelle trivsel. En god motorik giver selvværd og mod. Er barnet sikker i sine kropsbevægelser, har det let ved at lege, spille bold, cykle, stå på rulleskøjter og oplever at have succes i legene. Succesen er er med til at give barnet lyst til og mod på endnu flere udfoldelser og udfordringer, som igen styrker motorikken.
Motorikken har også indflydelse på barnets indlæring. Mens barnet med dårlige motorik må bruge energi og koncentration på f.eks. at holde på blyanten og sidde på stolen, kan barnet med større motorisk sikkerhed koncentrere sig om at høre efter i timerne og dermed få størst mulig udbytte af skolegangen.

En tidlig indsats
Det er derfor vigtigt at være opmærksom på barnets motoriske udvikling så tidligt som muligt. Fornemmer du at barnet er motorisk usikkert for sin alder, er det vigtigt at gøre en indsats for at styrke udviklingen og ikke blot slå sig til ro med "at det kommer nok hen af vejen".

Udvikling og alder
Motorisk normale børn træner motorikken helt af sig selv. Allerede i 4 måneders alderen vil barnet gribe efter genstande og når hun når 6 måneders alderen vil hun rulle fra ryg til mave og tilbage til ryggen igen. Hendes bevægelser give hende fornemmelse hendes krop og for rummet omkring hende. I 10 måneders alderen vil hun mave sig frem, rejse sig på knæ, stå og vippe for at fornemme balancen - og endelig blive klar til at rejse sig.

Selvom børns udvikling er individuel og tidspunktet for hvornår barnet behersker f.eks. at kravle og at gå, varierer fra barn til barn, kan man tage udgangspunkt i følgende generelle beskrivelser af grov- og finmotoriske færdigheder i de forskellige alderstrin:

1-2 måneder: Løfter hoved i maveliggende stilling
4 måneder: Støtter på armene i maveliggende stilling. Griber efter genstande.
6 måneder: Ruller rundt. Flytter ting fra hånd til hånd
8 måneder: Sætter sig op. Anvender helhåndsgreb
9 måneder: Sidder sikkert og tager fra med armene. Kan pege.
10 måneder: Kravler. Slår ting mod hinanden.
12 måneder: Rejser sig op ved støtte. Anvender pincetgreb
15 måneder Går uden støtte. Kravler op ad trapper. Kan stable 2 klodser.
18 måneder: Kan gå på trapper. Kan stable 3-4 klodser
20 måneder: Kan kaste med bold. Kan tegne streger
2 år: Kan løbe. Kan åbne skruelåg
3 år: Hopper med samlede ben, kan stå på et ben. Kan tegne cirkel.
4 år: Kan hinke. Kan tegne tenstiksmænd og klippe efter en streg.
5 år: Kan stå og hoppe på et ben uden støtte og kan gå op og ned ad trapper med benskift. Kan gribe en lille bold og kan klæde sig af og på.
6 år: Kan cykle og løbe gadedrengeløb. Kan binde sløjfer, smøre brød og knappe små knapper.
7 år: Kan hoppe i sjippetov og balancere som en voksen. Kan skrive bogstaver, spise med kniv og gaffel.