Med bedste på højskole

Børn har stor glæde af at være sammen med bedsteforældre og højskolernes kurser for børn og deres bedsteforældre trækker fulde huse.

Bedsteforældre i dag lever selv et aktivt liv, med et hav af fritidsinteresser og med stor rejseaktivitet. De har overskud og godt helbred, og mange af dem finder stor fornøjelse i at få en uges intenst samvær med deres børnebørn. Her kan de to generationer komme tæt på hinanden uden “forstyrrende” indgreb fra “mellemgenerationen”.

”Det er dejligt at være afsted med børnebørnene,” siger Lilian, der er bedstemor til seks og som allerede har haft fornøjelsen af at være afsted med det de to største børnebørn. ”Børn opfører sig anderledes når deres forældre ikke er i nærheden. De er mere frie, mere imødekommende, gør sig mere umage – og er meget mere selvhjulpne.”

Lilian og hendes veninde, som også er bedstemor til fem, er begge meget begejstrede for højskolernes initiativer for bedsteforældre og deres børnebørn.

”På højskolen er der tid til fordybelse og tid til gøre tingene i børnenes tempo. Der skal ikke laves mad og vaskes op, der er ingen telefoner der forstyrrer legen.” forklarer Lilian. ”Her kan man rigtig få ro til at opbygge en fortrolighed med barnet og få nogle fælles oplevelser”.

Tidens forældre har ofte så travlt med få det hele til at hænge sammen i hverdagen, at de ikke har overskuddet til at være kulturformidlere i samme grad som den ældre generation. På den måde bidrager bedsteforældrene også til nogle vigtige oplevelser som kan være med til at udvide barnets horisont.

På højskole foregår tingene naturligvis på højskolemanér. Dagen starter med fælles morgensang og -morgenmad, og herefter foregår aktiviteterne i grupper. Mens man på nogle højskoler har fokus på drama og musik, er det på andre aktiviteter omkring natur og teknik, der er på programmet. Det skal være sjovt og hyggeligt, og det skal give børnene mod på at udfolde sig, bruge deres kreativitet og øve sig i at indgå og deltage i aktiviteterne omkring opgaverne på lige fod med de andre deltagere.

”Det er også interessant at opleve børnene sammen med andre børn. Den del af børnenes liv er jo som regel forbeholdt forældrene, pædagogerne og lærerne” siger Lilian.

At børnene og bedsteforældrene i forvejen kender hinanden godt og føler sig trygge i hinandens selskab, er naturligvis en forudsætning for at højskoleopholdet bliver en succes.

”Man må som forældre og bedsteforældre sikre sig at børnene er modne til at tage af sted” siger Lilian og anbefaler at man venter med at drage af sted på højskole til barnet er omkring 6 til 7 år.

”Vi har da også oplevet bedsteforældre, som overhoved ikke havde styr på deres børnebørn” siger Lilian og påpeger at det kan være til stor irritation for andre når enkelte børn drøner højrøstede rundt. Hun anbefaler at man sætter sig grundigt ind i forholdene, snakker med andre der har været afsted og eventuelt prøver sig frem med et lille weekendophold alene med barnet, før man kaster sig ud i en hel uges højskoleophold.

En uges ophold på højskole koster omkring kr. 2.000 pr. barn og ca. 3.500 pr. voksen, og inkluderer mad og forplejning, undervisning og undervisningsmateriale.

På Højskolerne.dk kan du
Følg os