hjemmefødsel

Af jordemoder og akupunktør Henny Jensen


”For mig var det den ultimative tryghed at kende det menneske som, trods alt, skulle bistå mig i en af mit livs mest udfordrende og intime oplevelser.”...Anna-Claudia

Hvorfor føde hjemme?
Den kraftfulde energi og smerte som kvinden og barnet gennemlever i fødslen kræver ro, tryghed og nærvær for at forløbe så gnidningsløst som muligt. Dette opnås for mange kvinder nemmest i kendte rammer, med en jordemoder som kvinden/parret kender, som kender kvinden og kun skal tage vare på hende.
Når kvinden føler sig tryg, får hun bedre veer, færre smerter og føder hurtigere. Utryghed, uro og angst hæmmer de hormoner som regulerer fødslen og medfører forøget risiko for uudholdelige smerter og en langtrukken fødsel.
En grundig forberedelse med den samme jordemoder sikrer kvinden at hun bliver forstået, mødt og hjulpet ud fra sine personlige behov. Skiftende jordemødre i graviditeten, at skulle frem og måske tilbage til hospitalet i starten af fødslen og vagtskifte under fødslen skaber usikkerhed og uro for kvinden/parret og flytter fokus fra fødselsarbejdet, til i stedet at forholde sig til nye mennesker.

Hvad skal der til for at føde hjemme?
Kvinder der har en normal graviditet og forventer en normal fødsel af ét barn i hovedstilling kan føde hjemme. Fødslen skal starte spontant i perioden 3 uger før til 2 uger efter terminsdatoen.
I et hjem hvor der er plads til en familie med et barn, er der plads nok til en hjemmefødsel. Der skal være et sted hvor kvinden kan ligge ned før og/eller efter fødslen. Hvis hun ønsker et fødekar kræver dette ca. 1½m x 1½m, og herudover er der brug for nogle ekstra håndklæder, noget plastik til at beskytte madrassen med samt et par skraldeposer.
Jordemoderen medbringer det nødvendige sikkerhedsudstyr som er sug, ilt og medicin samt almindelige jordemoderredskaber som doptone, lytterør, nåle, sakse m.m.

Fødekar til hjemmefødsel
Mange vælger at opholde sig i et fødekar når fødslen er i gang. Vandet afspænder og støtter kroppen, hvorved der opnås en kraftig smertelindring samt en afspænding som hyppigt medfører at fødslen forløber hurtigere. En god fødestilling gør det lettere at føde barnet, men mange kvinder har f.eks. svært ved at sidde på hug i længere tid, og derfor kan det være ideelt med et fødekar til at støtte kroppens position. Ønsker kvinden et fødekar, skal hun selv sørge for dette. Udlejere af fødekar oplyses af jordemoderen eller findes på nettet.

Akupunktur som hjælpemiddel
Akupunktur kan med god effekt anvendes til graviditetsgener, modning til fødsel, smerter og til stimulering af veer. Akupunktur påvirker kroppens egne ressourcer, og bringer den i balance til gavn for både mor og barn.

Hvad hvis der opstår komplikationer?
Mange tror at det er mere sikkert at føde på et hospital end i hjemmet, men internationale undersøgelser og opgørelser over hjemmefødsler i Vestsjælland Amt viser, at det er det ikke. En amerikansk undersøgelse med 5418 kvinder konkluderer, at der er færre tilfælde af medicinsk indgriben for kvinder som føder ved en planlagt hjemmefødsel, end for dem der føder på hospital. I Holland er det normalt at føde hjemme med en jordemoder som har fulgt kvinden i hele graviditeten.
Det er vigtigt at kvinden/parret er indstillet på at hvis der opstår signaler før under eller efter fødslen, som viser at ikke alt forløber normalt, så kan en overflytning til hospital blive aktuel. Jordemoderens faglighed og erfaring samt medbragte sikkerhedsudstyr nedsætter risikoen ved en overflytning fra hjemmet til hospitalet. Når jordemoderen kender kvinden, er det lettere for jordemoderen at opfange og i tide reagere på signaler som viser at barnet eller moderens krop har vanskeligheder. Dette giver den nødvendige tid til at foretage en overflytning til hospitalet.

Derfor er jeg hjemmefødselsjordemoder
Mine personlige grunde til at vælge at arbejde som privatpraktiserende jordemoder er, at jeg ønsker at bibeholde adgangen til den dybtfølte glæde og berørthed som jeg oplever når jeg deltager ved en fødsel. En fødsel hvor der er tid, ro, nærvær og kontakt mellem alle de tilstedeværende.
Jeg har erfaret hvor vanskelig det er at få tid og ro til at relatere til de mange patienter som det kræves af en hospitalsjordemoder. Når jeg er gået hjem efter en travl vagt, hvor jeg ikke har haft tid til den enkelte familie, så ved jeg at hverken de eller jeg kan være tjent med dette. Derfor har jeg valgt at arbejde som hjemmejordemoder under nogle rammer som jeg fuldt ud kan stå inde for. Jeg tilbyder en grundig forberedelse til en fødsel i hjemmets med en jordemoder familien kender og som kender dem...


For mere information:
Kontakt Jordemoder Henny Jensen på mail: hjemmejordemoder@mail.dk eller telefon nr. 25 39 66 04. Læs mere om Henny Jensen på Hjemmejordemoder.dk.


Kilde:
Amerikansk undersøgelse om hjemmefødsel, British Medical Journal, 2005