enlige fædre har mere fleksible arbejdsvilkår

Særligt enlige mødre og fædre kan have brug for en stor grad af fleksibilitet i deres arbejdsvilkår, når de skal have hverdagen til at hænge sammen.

Dette gode er imid-lertid ikke ligeligt fordelt mellem enlige fædre og mødre. Hvor 37,2 pct. af de enlige fædre mellem 30-54 år har flekstid gælder dette kun 26,3 pct. af de enlige mødre.

Uanset hvilken familietype, man kigger på, har en større andel af mændene flekstid end kvinderne, men forskellen er størst blandt enlige mødre og fædre.

Blandt mændene er det de enlige fædre, der i højest grad har flekstid, mens det blandt kvinderne er de enlige uden børn


Kilde: Danmarksd statistik oktober 2004