Efterfødselsreaktioner hos mænd

af psykolog Charlotte Clemmensen

Når vi i dag - både mænd og kvinder - taler om efterfødselsreaktioner / fødselsdepression får de fleste af os et indre billede frem af kvinder der ser trætte, ked og fortvivlede ud og som har det svært og har store vanskeligheder med at få det hele til at hænge sammen. Billederne har vi bl.a. fra magasiner, blade og film og fra hvad vi har hørt om, og fra hvad vi kender fra os selv.
De billeder vi får frem på nethinden når vi tænker efterfødselsreaktioner / fødselsdepression har det tilfældes, at de i de allerfleste tilfælde repræsenterer billeder der stammer fra vores kvindelige universer.

Mænd oplever også følelsesmæssige reaktioner
Men nyere forskning viser, at også mænd kan få følelsesmæssige reaktioner i forbindelse med partnerens graviditet, fødsel og det tidlige faderskab/forældreskab.
Det er et emne der er meget fokus og opmærksomhed om i disse år. Derfor er der god grund til, at når vi hører ordet fødselsreaktioner, også at opdatere vores indre forestillingsbilleder til også at omfatte billeder af mænd.

Mere åbenhed
Der er flere og flere mænd der er begyndt at stå frem og fortælle om, at de oplever og har nogle følelsesmæssige reaktioner i forbindelse med at blive far. Dette er der rigtig god grund til at sætte pris på, da der også på denne måde skabes information om, at dette ikke er helt ualmindeligt.
Man er stadig forsigtig med at sætte tal på hvor mange mænd der oplever disse vanskeligheder, da de undersøgelser der er lavet endnu ikke er mange nok og fyldestgørende nok til at konkludere ud fra.
Men der er flere forskningsprojekter i gang bl.a. også her i Danmark om emnet, så der vil inden for den nærmeste tid komme mere eksakt viden til os om dette.

Hvad kan det skyldes?
Flere og flere mænd har i dag med deres spædbørn at gøre og er involveret på en helt anden måde end tidligere i forældreskabet fra barnets fødsel, hvilket er medvirkende til at der også bliver sat helt andre krav til at være far i dag end tidligere. Det samme gør sig gældende i forhold til hvordan manden er involveret i graviditeten.
Man kan sige, at faderskabet i dag er i en meget stor forandring, og det kræver for manden nye forholdemåder til det at være far. Den måde man er far på i dag, er for manden ofte ikke noget han kan genkende fra sin egen far. Så de erfaringer han har med sig om at være far fra sin egen far, er ikke dem der er gældende for faderskabet i dag.
Dette kan være mevirkende til og nogle af årsagerne til, at det kan være svært at finde sin identitet som far.
Der er meget der tyder på at mænds problemer og vanskeligheder omkring faderskabet ikke adskiller sig væsentligt fra de problemer og vanskeligheder som kvinder med efterfødselreaktioner oplever.
Det billede der er dominerende for både mænd og kvinder med vanskeligheder, er en angst for ikke at kunne magte og overskue tingene og at man er ked af det og trist. Mange har en følelse af eller er bange for ikke at være gode nok som forældre, og en frygt for ikke at kunne magte barnet og hvad der følger med at blive forældre. Det hele er ikke som man havde forventet og forestillet sig.

Sådan støtter du ham
Det allerbedste du kan gøre for din mand eller kæreste hvis han har ovenstående vanskeligheder, er at hjælpe ham til at tale om hvordan han har det. Giv ham mulighed for at have en tæt relation til dig i forhold til at fortælle om og udveksle følelser og tanker om hvordan han har det omkring at være blevet far. Snak med ham om, hvad han har af forventninger til sig selv som far og til jer som forældre og par.
Fortæl ham om de ting du synes han gør godt som far, men vis ham også forståelse og anerkendelse for at han på nogle områder synes det er svært eller/og anderledes end han havde forventet.
Giv ham rum til at hvile sig, samle kræfter til det der for ham måske er en overvældende og svær situation.

Fædre mødre andre fædre
Der findes efterhånden også nogle fædregrupper rundt omkring, hvor fædre snakker med hinanden om hvordan de oplever det at blive far. Hvis han har nogle nære venner der også for nyligt er blevet far, kan du også opfordre ham til at udveksle erfaringer med dem om hvordan de synes det er at være nybagt far.
Han kan evt. også snakke med sundhedsplejersken om hvordan han har det, de er også selv efterhånden opmærksomme på, at fædre også kan reagere følelsesmæssigt på at blive far.

Hvis dette ikke hjælper er der jo også den mulighed, at henvende sig til en psykolog for at få nogle samtaler. Der kan gøres noget ved det gennem samtaler så han igen får det bedre og kan nyde sit faderskab.